Kampania społeczno-edukacyjna

 

"Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć"

Polacy rozwodzą się bardzo licznie, więc ten temat jest bardzo ważny społecznie i dotyczy nas wszystkich, jak nie bezpośrednio, to z pewnością pośrednio. Widzimy ogromną potrzebę podjęcia działań w celu ochrony dzieci, które wobec rozstania rodziców pozostają bezradne i często są w ich rozgrywki wikłane. W sytuacjach  okołorozwodowych tylko niewielki procent rodziców potrafi w prawidłowy sposób wspomóc swoje dzieci. Nieświadomość konsekwencji psychologicznych ponoszonych przez ich dzieci zarówno w momencie rozpadu rodziny, jak i w życiu dorosłym jest wśród rodziców przerażająca. Ponadto środowisko "specjalistów" zaangażowanych w rozwodowe batalie nie zawsze działa na rzecz dziecka, by je chronić.

Kampania zakłada przygotowanie zróżnicowanych treści informacyjno-edukacyjnych, które prezentować będziemy poprzez: billboardy, plakaty, artykuły prasowe, udział zaproszonych ekspertów w rozmowach promocyjnych w radio i  telewizji, szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, dla Policji, szkolenia dla rodziców  by mieli świadomość i narzędzia), warsztaty wspierające dla dzieci, produkcję i prezentację spotu reklamowego. Kluczowym elementem jest współpracę z sądami, środowiskiem sędziów rodzinnych i kuratorów, badania społeczne, wypracowanie standardu postępowania, by ochronić świat dziecka w rozwodzie oraz zainicjować w odpowiednich środowiskach działania na rzecz zmian prawnych, np. obligatoryjny kurs dla rodziców, szkoła dla rodziców w rozwodzie lub szkoła dla rodziców w konflikcie rozwodowym, by dać sędziom narzędzie do zadbania  o potrzeby dziecka, gdy rodzice z różnych powodów tego nie robią.

Zwieńczeniem kampanii będzie konferencja  międzyinstytucjonalna.

 

Finansowanie kampanii zakłada współpracę trójsektorową (samorząd, biznes i NGO). Zapraszamy osoby, firmy i instytucje do wsparcia finansowego lub organizacyjnego. Stowarzyszenie Pelikan na rzecz tej kampanii pracuje pro bono.