Stowarzyszenie Pelikan działa od 2000 roku, posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego,

od lat współpracujemy z samorządem gdańskim, skutecznie wnioskujemy i prawidłowo rozliczamy

dotacje samorządowe i unijne.

Nasza misja to: „Ochrona dziecka przed przemocą".

Bezpieczny rozwój dziecka to - dobra rodzina. Dlatego od początku nasze działania służyły wsparciu rodzin biologicznych, ale także wprowadzaniu do Polski instytucji pieczy zastępczej. Uczyłyśmy się od brytyjskich służb socjalnych, przyczyniłyśmy się do likwidacji dużych domów dziecka i tworzeniu rodzinnych, prowadziłyśmy przez 10 lat ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, przeszkoliłyśmy ponad 500 rodzin zastępczych i adopcyjnych, ponad 100 dzieciom znalazłyśmy nowy dom. W roku 2012 realizowałyśmy projekt „Pomagamy Mamom w Pelikanie”. Dziś prowadzimy terapię psychologiczną dla osób w kryzysach, mediacje rodzinne, a także szereg działań, które składają się na kampanię ”Dziecko w rozwodzie” Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.

 

Stowarzyszenie PELIKAN zostało uznane przez Kapitułę Nagrody im Lecha Bądkowskiego Najlepszą Organizacją Pozarządową Roku 2017 w Gdańsku właśnie za przeprowadzenie kampanii "Dziecko w rozwodzie".

Punkt wsparcia dla rodzin adopcyjnych w naszym biurze
Szkolimy kandydatów na rodziców zastępczych
Wspieramy poprzez szkolenia, terapię, mediacje
Podczas warsztatów tłumaczymy mechanizmy agresji i uzależnień
Terapia indywidualna oraz warsztaty "Rozwiedzione dzieciństwo"
Show More

Nr konta dla wpłat i darowizn

61 1240 1242 1111 0000 1588 2653

Nr KRS dla 1%

0000008800

© 2017 by Tulin. Proudly created with Wix.com