Szukaj
  • Agnieszka Tulin-Kardaś

Nowa odsłona "Dziecka w rozwodzie"

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji:


Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Celem projektu jest rozpoczęcie procesu zmiany świadomości społecznej odnośnie postępowania przy konfliktach okołorozstaniowych, a w szczególności ochrona dobra dziecka, jego stabilności emocjonalnej, zdolności do tworzenia bliskich relacji i prawidłowego funkcjonowania społecznego w przyszłości.


Pierwszym filarem projektu będzie zastosowanie wypracowanego przez Stowarzyszenie Pelikan sposobu pracy z rodzicami w konflikcie, który generuje przemoc, albo ryzyko przemocy wobec dziecka. Poprzez warsztaty edukacyjne oraz towarzyszenie rodzicom w zmianie, wsparcie indywidualne terapeutów i mediatorów zapewniamy rzeczywisty wzrost ochrony dzieci przed przemocą.


Drugim filarem projektu będzie wdrożenie, we współpracy z czeskim ośrodkiem mediacyjnym w Brnie, modelu mediacji włączających bezpośrednio głos dziecka, które, jak wskazują dostępne badania, zwiększają trwałość rozwiązań i poziom satysfakcji uczestników.


Trzecim obszarem działań będzie zainicjowanie dyskusji i wymiany doświadczeń wśród

przedstawicieli instytucji pracujących z rodzinami na różnych etapach kryzysu okołorozwodowego, które pomogą w budowaniu międzyinstytucjonalnych partnerstw w przyszłości. Dzięki przyjaznej, włączającej, intermedialnej komunikacji zapewnimy lokalny i ogólnopolski zasięg treści edukacyjnych.


Liczymy na życzliwe wsparcie i zapraszamy do współpracy.

#AktywniObywateleGran


50 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie