Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

To oznacza transparentność

Poniżej garść podstawowych informacji i dokumentów

 01  Statut Stowarzyszenia

Art. 4

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wspierania ludzi i rodzin w rozwoju ich pozytywnego potencjału, w szczególności przez stwarzanie dzieciom optymalnych warunków rozwoju i ochrona dzieci przed każdym rodzajem przemocy poprzez wspieranie rodzin w podnoszeniu kompetencji opiekuńczych, wychowawczych, a także rozwój usług związanych ze wsparciem ludzi w sytuacji konfliktu oraz działań na rzecz podnoszenia jakości komunikacji międzyludzkiej ...treść statutu

 

 

 

 02  Kwota 1% w 2020

 

W rozliczeniach za rok 2019- 1% podatku przekazało nam 60 osób

na łączną kwotę ok. 8 tysięcy złotych.Serdecznie dziękujemy i prosimy o pamięć przy kolejnych rozliczeniach.

Pomóżcie nam pomagać!

Pozyskane środki przeznaczymy na działania wspierające dzieci w rodzinach przeżywających kryzysy

W zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce należy wpisać nazwę organizacji, czyli:

Stowarzyszenie "Pelikan"  oraz KRS 0000008800

 03  Kampania "Dziecko w rozwodzie" trwa:)

Czy wiecie, że od  startu Kampanii w 2016 roku zorganizowałyśmy już 21 edycji warsztatów dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym "Dziecko w rozwodzie". Razem to ponad 200 osób!

Poza edukacją oferujemy tzw. dalsze wsparcie: terapię dorosłych i dzieci, mediacje rodzinne, warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie i komunikacyjne.