Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.”

Warsztaty dla rozwodzących się, bądź rozwiedzionych rodziców.

Nowy nabór do grupy XV,

Terminy spotkań: 17.09, 24.09, 01.10, 08.10,15.10

godziny spotkań 16.30 - 20.30

Poprzez udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu psychologii i potrzeb dziecka, traum rozwodowych oraz w bloku poświęconemu lepszej komunikacji i mediacji chcemy wyposażyć rodziców w wiedzę i umiejętności, które pozwolą przeprowadzić dzieci przez proces rozpadu rodziny, mając na względzie ochronę świata dziecka

 

Na czas zajęć rodziców kierujemy do oddzielnych grup, tak, aby złe emocje nie blokowały ich uwagi, która w całości powinna być poświęcona potrzebom dziecka. Proponujemy  blok  4 spotkań po 4 godzin każde. Koszt 400 zł. Warunkiem wpisania na listę jest wpłata zaliczki 100 zł na konto Stowarzyszenia (widoczne w stopce strony) z dopiskiem: "Warsztaty Dziecko w rozwodzie"

 

Tematyka warsztatów:

Więzi. Strata.

 • Jak budują się więzi emocjonalne i ich znaczenie w rozwoju dziecka.

 • Zagrożenia w relacjach pomiędzy członkami rodziny w kryzysie, (separacja,

 • przynależność, lojalność ). 

 • Rozwiązania bezpieczne dla dzieci.

 • Etapy przeżywania straty.  Zachowania, emocje. 

 • Wspieranie dzieci w kolejnych etapach żalu po stracie. ( rozumienie przyczyn kryzysu, obecnej sytuacji i przyszłości).

 • Planowanie nowych rozwiązań. 

 

Poczucie własnej wartości. Blokady komunikacji.

 • Czym jest poczucie własnej wartości, jaki ma wpływ na rozwój i funkcjonowanie. 

 • Zagrożenia - emocje i potrzeby dzieci w trakcie rozpadu rodziny ( poczucie winy,

 • odpowiedzialność, lojalność, wzorce ).

 • Jak pomagać dzieciom rozwijać poczucie własnej wartości w czasie kryzysu w rodzinie,

(rozumienie i zaspakajanie potrzeb).

 • Elementy skutecznej komunikacji.

 • Blokady komunikacyjne.

 • Rozumienie emocji i zachowań – podstawa komunikacji

 

Z gabinetu terapeuty (drogowskaz rozwodowy).

 to spotkanie z psycholożkami, które na co dzień pracują z rodzinami wspomagając je w poszczególnych etapach rozwodu uwzględniając perspektywę rozstających się rodziców i dziecka, które jest pomijane lub nadmiernie angażowane w sprawy dorosłych.

Z gabinetu mediatora.

to spotkanie z doświadczonym mediatorem, który metodami warsztatowymi przedstawia zasady i zalety mediacji, opieki naprzemiennej, istoty rodzicielskiego planu wychowawczego i przybliża zasady szukania i osiągania porozumienia

Z gabinetu coacha – „Zadbaj o siebie” Proponowane zajęcia są interaktywną prezentacją procesu rozwoju osobistego. Dzięki niemu uczestnicy ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Proces ten nastawiony jest na planowanie przyszłości, korzystanie z zasobów i naturalnych umiejętności. Nie jest to psychoterapia, która pomaga ludziom radzić sobie z przeżytymi w przeszłości traumami, zamykać i leczyć je.

 

Wraz z zaświadczeniem o ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają wiedzę o ważnych aspektach psychologii dziecka, o przeżywaniu i konsekwencjach rozwodu. Wskażemy im także możliwości szukania wsparcia i budowania świadomego porozumienia rodziców dla zapewnienia dalszego dobrego rozwoju dziecku (materiały  informacyjne).

 

Informacja i zapisy: Agnieszka Tulin - Kardaś

Stowarzyszenie  Rodzin Pelikan

Ul. Grunwaldzka 137 II p. Gdańsk Wrzeszcz,

Email -  pelikan286@wp.pl          Telefon:     503 07 44 15