Pelikan_click&donate_800x600_piktogram_1.jpg

ŻYCZLIWA KONSULTACJA

Odbieramy około 100 telefonów miesięcznie.

Osoby w kryzysach życiowych - problemy

w związkach, z pracą, z rodzicielstwem – pytają o formy wsparcia. Słuchamy, wspieramy i pomagamy podjąć decyzję co można zrobić.

Pelikan_click&donate_800x600_piktogram_2.jpg

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ

Miesięcznie organizujemy średnio 170 godzin spotkań indywidualnych i średnio 18 godzin warsztatów. Zajmujemy się pomocą

w kryzysie. Pomagamy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych poprzez pomoc

w komunikacji.

Pelikan_click&donate_800x600_piktogram_3.jpg

DOBRA ROZMOWA

Miesięcznie organizujemy średnio 170 godzin spotkań wsparcia indywidualnego. Współpracujemy z psychologami, psychologami dziecięcymi, specjalistami dziecięcymi, mediatorami, coachami.

Pracują z nami praktycy, którzy mają w sercu chęć pomagania osobom w kryzysie.